• Sociálne služby srdcom

Podujatia 2020

POĎAKOVANIE

V mene Centra sociálnych služieb v Kežmarku a v mene všetkých našich prijímateľov a zamestnancov, chceme úprimne poďakovať Adventistickej agentúre pre pomoc a rozvoj – ADRE, občianskemu združeniu za dodané vitamínové doplnky CENTRUM, ktoré našim prijímateľom venovali. Sme veľmi radi, že stále sú ľudia s veľkým srdcom, ktorí ochotne pomáhajú ostatným, hlavne tým, ktorí túto pomoc najviac potrebujú – prijímateľom v sociálnych zariadeniach, chorým a slabším. Naši klienti sa z darčekov úprimne radovali a tešili, o čom svedčia aj tieto fotografie. ADRE patrí za túto nezištnú pomoc naše veľké „ĎAKUJEME“

Návšteva Klauna v našom zariadení…

Klaun s pantomímou „Klaunove snívanie“ znovu navštívil našich PSS v zariadení dňa 22. januára 2020 o 13.00 hod. Toto predstavenie sa uskutočnilo pod záštitou Trenčianskej nadácie Fondu Dr.Klauna.

Prijímatelia sa veľmi tešili na jeho návštevu, vedeli, že to bude opäť zábava, veľa smiechu a interaktívne zapájanie sa do predstavenia…

Naše predpoklady sa potvrdili, bolo veselo, živo a radostne…, prijímatelia sa ochotne zapájali do predstavenia, boli pohltení dejom a vyjadrovaním Klaunových snov – maľovali, hádali čo vyjadruje svojou imaginárnou kresbou, varili, šoférovali, plávali, stvárňovali rybičky a pod.

Predstavenie sa všetkým páčilo, tešíme sa na nový termín jeho návštevy …

Znovu sme plesali…

Opäť sme nadviazali na predchádzajúce ročníky a tento rok sme 7. februára 2020 pripravili pre našich prijímateľov už 3. ročník spoločenského plesu pre našich klientov. Prijímatelia sa naňho svedomito pripravovali, trénovali mažoretkový tanec, spievali, recitovali, hrali scénku z rozprávky „Vlk a sedem kozliatok“, tancovali motýlí tanec…

Myslíme si, že veľkou odmenou za ich snahu bol dlhý potlesk od ich najbližších a aj od všetkých zamestnancov.

Nálada bola úžasná, všetci sa zabávali a tancovali na super hudbu od DJ – jov. Zábavu spestrilo aj hudobné trio-Sestry Uhlárové, ktoré nám zahrali aj zaspievali počas prestávok.

Klienti sa veľmi tešili aj na ceny v tombole, ktoré boli aj tento rok veľmi štedré a pestré, za čo patrí veľké „ĎAKUJEME“ všetkým rodičov a sponzorom, ktorí nám prispeli cenami do tomboly. Každý PSS vyhral nejakú cenu, aby nikto nezostal smutný alebo sklamaný. Naviac sa ocenil aj výherca „stoličkového tanca“, ktorým sa stal tento rok Miško G.

Ples sa konal po dobrej minuloročnej skúsenosti aj prístupnosti a bezbariérovosti opäť v Reštaurácii Severka v Kežmarku. Všetci sme si pochutnali na dobrom jedle, koláčikoch a aj na ovocí a torte od sponzorov.

Veríme, že si túto peknú a milú akciu o rok znovu zopakujeme a už teraz sa na ňu všetci tešíme…

Fašiangy v našom centre…

Fašiangy majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu . Začínajú sa na sviatok Troch kráľov a končia sa Popolcovou stredou. V minulosti ako aj dnes sú obdobím veselosti a hodovania, vyvrcholením ktorého je fašiangová zábava s maskami.

Preto sme aj my tento rok pripravili pre našich prijímateľov „fašiangový karneval“, ktorý sa konal v Ľubici 7. februára a v Kežmarku 25. februára. Klienti si priniesli masky z domu, alebo si v rámci záujmových činností zhotovili v zariadení. Vyzdobili sme miestnosti, kde sa karneval konal balónmi, zhotovenými reťazami z farebného papiera a ozdobnými girlandami.

V rámci karnevalu sa nám jednotlivé masky predstavili, urobili sme si karnevalový sprievod a nasledovala fašiangová zábava. Prijímatelia sa veselo zabávali, tancovali a aj si zaspievali spolu s personálom. Všetky masky boli označené číslicami a na konci karnevalu si vylosovali sladkú odmenu. Ceníme si ich snahu za prínos a aj vlastné zhotovenie karnevalovej masky, každý chcel byť iný, zaujímavý, originálny a snažil sa prekvapiť ostatných. V rámci obeda sme si pochutnali na šiškách s džemom. Týmto karnevalom sme vlastne ukončili fašiangovú zábavu a od stredy sme sa zapojili do veľkonočného pôstneho obdobia, kedy sa prijímatelia zúčastnili na sv. omši a na „popolci“ v kostole.

Výlet do kaštieľnej záhrady v Strážkach…

Situácia s Coronavírusom nám trochu skomplikovala situáciu a obmedzila nám plánované akcie na toto leto. Napriek tomu sme sa s našimi prijímateľmi rozhodli navštíviť, po uvoľnení niektorých opatrení, v skupinách záhradu pri Kaštieli v Strážkach.

PSS z DSS Ľubica navštívili toto pekné miesto 21. júla. Chodiaci klienti absolvovali prehliadku kaštieľa, kde si prezreli stálu expozíciu. Tí menej zdatní, ktorí by nezvládli chôdzu po schodoch ostali v kaštieľnej záhrade. Po prehliadke si všetci, s výkladom personálu, pozreli klasické aj moderné sochy slovenských umelcov Slovenskej národnej galérie, ktoré sú rozmiestnené po kaštieľnej záhrade anglického typu a pochutnali si v kaviarni kaštieľa pri koláčiku. Potom sa všetci spoločne presunuli na ihrisko za kaštieľom, kde sa vyšantili na preliezačkách a hojdačkách. Prežili sme spolu príjemný a pekný deň aj napriek tomu, že nám ho predčasne ukončil silný dážď a museli sme sa vrátiť do zariadenia.

Prijímatelia z ambulantnej formy DSS v Kežmarku – Pod lesom 6 navštívili túto záhradu 6. augusta so súhlasom rodičov a opatrovníkov. Toto podujatie sme spojili s rozvojom pohybových zručností klientov, zapojili sme ich do štafetového behu na krátku vzdialenosť, vozičkári si vyskúšali svoju pozornosť a pohotovosť pri hre s penovými palicami a balónmi, merali sme rýchlosť pri omotávaní starých dubov, čerpali sme zo stromov pozitívnu energiu a spoznávali sme krásu okolitej prírody. Za šikovnosť a vytrvalosť následne PSS dostali sladkú mrazenú odmenu – nanuky. Aj keď to spočiatku vyzeralo, že počasie je proti nám, nakoniec sa umúdrilo a vykuklo aj slniečko, ktoré nás zohrievalo svojimi teplými lúčmi. Akcia sa klientom páčila, užili sme si to všetci spoločne a tešíme sa na nové výzvy a podujatia…

Výlet do historického mesta Kežmarok

Dňa 14.07.2020 sa vybraní prijímatelia CSS  Kežmarok – DSS v Ľubica zúčastnili výletu do mesta Kežmarok. Z Ľubice šli prijímatelia na pešiu prechádzku do mesta, kde navštívili múzeum meštianskej kultúry v Kežmarku, kde spoznávali spôsob života ľudí v minulosti. V cukrárni Paloma sme si pochutnali na koláčiku. Prešli sme sa historickým centrom, kde prijímateľov zaujala nová vodná fontána na námestí. Navštívili sme hradné nádvorie. Výlet po historickom meste sme ukončili posedením v pizzérii. Do zariadenia sme sa vrátili pešo v popoludňajších hodinách. Počasie nám prialo a konečne sme po prísnejších opatreniach kvôli COVID 19 opäť spoločne zažili príjemné chvíle.

Návšteva miestnej pizzerie

Znovu sme po neplánovanej prestávke kvôli Coronavírusu aj toto leto navštívili miestu pizzeriu – Pod lesom v Kežmarku dňa 23. júla.

Máme to veľmi blízko, hneď oproti nášmu zariadeniu.

Klienti sa na túto akciu veľmi tešili, vedeli po minulých skúsenostiach, že si opäť pochutia na vynikajúcej pizze a vedúci pizzerie im znovu predvedie svoje umenie pri krútení a vyhadzovaní cesta do vzduchu.

Nesklamali sa, pizza bola opäť vynikajúca, počasie nám prialo, schladili sme sa čapovanou kofolou, vychutnali sme si pobyt vonku na terase, porozprávali sme sa, vymenili zážitky a pocity z dlhšieho odlúčenia.

Týmto chceme zároveň poďakovať majiteľovi za super zážitky, ochotu a ústretovosť, s ktorou našich prijímateľov stále uvíta a už teraz sa naši PSS tešia sa na budúcu návštevu miestnej pizzerie…

Vychádzka na nádvorie miestneho hradu

Dňa 28. 7. 2020 sme sa spolu s prijímateľmi z ambulantnej formy CSS Kežmarok vybrali na vychádzku na nádvorie miestneho hradu. PSS sa veľmi tešili, že si spolu všetci vyrazia do prírody a blízkeho okolia. Po skupinkách sme sa vybrali peši aj s vozíčkarmi na nádvorie miestneho hradu, ktorý je neďaleko nášho zariadenia. Tam sme si posadali na lavičky a zhovárali sme sa o histórii miestneho hradu, o jeho panovníkoch, ale aj o tom, čo chcú naši PSS v zariadení robiť, ako chcú tráviť voľný čas…

Dohodli sme sa, že si v auguste naplánujeme výlet do kaštieľnej záhrady v Strážkach a pripravíme si „skrášľovací deň“ pre dievčatá v zariadení a „športový deň“ pre chlapcov. Keďže na hradnom nádvorí je aj javisko, tak si naši PSS vyskúšali aj spevácke výkony na javisku, čím potešili nás aj okoloidúcich turistov. Odmenou im bola mrazená pochúťka. Po príjemnom strávení dopoludnia sme sa všetci vrátili do zariadenia na chutný obed.

Športom a pohybom k zdraviu…

Často sa zvykne hovoriť: “v zdravom tele, zdravý duch“…

Aby sme prispeli k svojmu zdraviu, organizujeme v CSS každoročne športový deň a zapájame sa tiež do miestnej paralympiády. Keďže stále platia preventívne opatrenia, naše Centrum si tento deň urobilo po svojich zariadeniach športový deň samostatne. V DSS Ľubici sa konal športový deň 7. júla, kde sa prijímatelia vydali na športové ihrisko Telovýchovnej jednoty Tatran Ľubica, kde si zmerali medzi sebou svoju šikovnosť a zdatnosť PSS v rôznych športových disciplínach, ktoré zdolávali v rámci svojich schopností sami, alebo s pomocou personálu. Počas súťaží sa všetci navzájom povzbudzovali. Po skončení súťaží boli vyhodnotené jednotlivé disciplíny, aktivita a kolektívna spolupráca prijímateľov v určitých disciplínach.

V DSS Kežmarok sa uskutočnil športový deň 8. júla v záhrade zariadenia. Pripravili sme prijímateľom jednotlivé stanovišťa s rôznymi aktivitami, ako napr. hod loptičkou do plechovej pyramídy alebo do koša, hod loptičkou do rôznych otvorov v plachte, preťahovanie lanom, skákanie vo vreci a pod.

Športové dni sme ukončili diskotékou, na ktorej si prijímatelia zaspievali a zatancovali pri dobrej hudbe. Každý prijímateľ dostal za svoju snahu medailu a sladkú odmenu. Potom sme si pochutnali na dobrom guláši a koláčiku.

Môžeme konštatovať, že sme prežili veľmi príjemné dopoludnie, všetci sme sa trochu rozhýbali, precvičili sme si rôzne svalové partie, zabavili sme sa a zároveň sme si pritom aj oddýchli a zregenerovali svoje sily – tak fyzické ako aj psychické. Športový deň organizujeme každý rok a už teraz sa tešíme na ten nasledujúci.

Spevácka súťaž „Spievame pre radosť “

Našu pravidelnú spevácku súťaž tento rok ovplyvnil Corona vírus, preto sme sa rozhodli ju uskutočniť bez kamarátov z DSS Ľubica len v skupine prijímateľov z DSS Kežmarok – ambulantnej formy.

Prijímatelia si pripravili svoje pesničky a zaspievali ich 19. augusta pre svojich kamarátov v zariadení Pod lesom 6 v Kežmarku.

Najlepší speváci boli odmenení malými darčekmi a sladkosťami. Keďže sa všetci ozaj snažili, každý súťažiaci dostal sladkú odmenu.

Rozlúčka s letom…

Tento rok bol pre našich prijímateľov trochu iný ako minulé roky. Postaral sa o to nový vírus COVID 19, kvôli ktorému bolo naše zariadenie – ambulantná forma na tri mesiace zatvorené.

O to srdečnejšie sme sa opäť po otvorení v mesiaci júni zvítali, tak zamestnanci ako aj prijímatelia sociálnych služieb. Aj naše spoločne plánované akcie na toto leto boli „poznačené“ sprísnenými hygienicko-epidemiologickými opatreniami a mnohé spoločné akcie na toto leto sme preto museli obmedziť alebo celkom zrušiť.

Nevadí, určite si to vynahradíme budúci rok…

Posledný augustový deň sme venovali v našich zariadeniach – DSS Ľubica a DSS Kežmarok – akcii, ktorú sme nazvali „Rozlúčka s letom“.

Prijímatelia mali pripravenú terasu a altánok v záhrade na diskotéku, pochutnali si na vynikajúcom guláši,  grilovačke a koláčiku.

Nálada bola výborná, prijímatelia si pochvaľovali hostinu aj spoločnú zábavu.

Spolu sme si zaspievali, zatancovali a tak sme sa s trochou nostalgie rozlúčili s tohtoročnými prázdninami. Veríme však, že leto ešte nekončí a že v septembri si užijeme teplé slnečné lúče „Babieho leta“

Skrášľovací deň v CSS …

Keďže nám preventívne a epidemiologické opatrenia počas karantény nedovoľovali navštevovať kozmetické ani kadernícke salóny, rozhodli sme sa urobiť si 7.8.2020 „cvičný skrášľovací deň“ priamo v našom zariadení.

Zamestnanci priniesli z domova rôzne kozmetické výrobky: laky, rúže, ceruzky, kefy, sponky a pod. a začali sme naše dievčatá krášliť do krásy…niežeby to potrebovali, ony sú krásne také aké sú, prirodzené, ale tieto kozmetické výrobky ich ešte viac okrášlili.

Dievčatá mali z toho veľkú zábavu, chceli sa ešte viac páčiť svojim kamarátom zo zariadenia a tí ich za to ocenili pochvalou a obdivovali ich ešte viac…

Rozhodli sme sa preto, že si túto akciu zopakujeme aj s chlapčenskou porotou, ktorá bude vyberať tú „najkrajšiu prijímateľku“ z nášho centra…

Voľba našej „MISS CSS Kežmarok“

V rámci spestrenia našich aktivít sme sa rozhodli pre klientov pripraviť v našom zariadení CSS – prevádzka DSS Pod lesom 6 v Kežmarku, súťaž „MISS CSS Kežmarok “

Už predtým sme si to vyskúšali v rámci skrášľovacieho dňa, ktorý prebehol v zariadení dňa 7. augusta, kde si dievčatá upravovali svoj zovňajšok, učili sa líčiť, česať a aj si pri týchto činnostiach overili staré známe pravidlo, ktoré platí pri úprave svojho zovňajšku „že menej je niekedy viac“. Keďže sa nám táto aktivita vydarila, dohodli sme sa, že si urobíme takú malú súťaž vo voľbe „MISS“ .

Dňa 2. októbra sme teda vyhlásili voľbu našej „MISS CSS Kežmarok “. Dievčatá prišli v tento deň už ráno vyparádené a pred samotnou voľbou mali znovu „skrášľovanie“. Zamestnankyne im asistovali pri líčení, výbere vône, česaní a úprave ich zovňajšku.

Dievčatá boli ako „modelky“, pripravené a usmiate sa predviedli pred porotou, predstavili sa, povedali o svojich záujmoch a predviedli svoju voľnú disciplínu, ktorou bol spev vybratej pesničky, ktorú si už predtým nacvičovali.

Atmosféra bola vynikajúca, všetci prítomní sa tešili a hlavne chlapci, ktorí tvorili porotu sa nevedeli dočkať, ako budú dievčatá vyzerať a čím ich prekvapia…

Voľba samotnej MISS bola veľmi ťažká, nakoľko všetky súťažiace boli nádherné a to nielen navonok, ale aj zvnútra vyžarovali nadšenie, radosť a čistotu duše…

Porota mala veru náročnú úlohu, napokon sa podarilo vybrať MISS CSS, ktorou sa stala Simonka N. , ktorá všetkých očarila nielen svojim zjavom, charizmou a vnútorným vyžarovaním, ale aj spevom pesničky od Karmen Pál Baláž – „Anjel“.

Všetky ostatné dievčatá sa stali našimi „vicemiskami“, všetky si zaslúžili našu pozornosť a malú odmenu. Vyhlásili sme aj iné podkategórie okrem 1. a 2. vicemiss sme volili aj miss nášho časopisu, miss školákov, miss sympatia a pod.

Keďže akcia mala veľmi dobrú odozvu, rozhodli sme sa, že v nej budeme aj budúci rok pokračovať a súťaž si zopakujeme…

Poďakovanie

Týmto listom chceme vyjadriť veľkú vďaku organizátorom vianočného projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

V súčasnej dobe, kedy vládne všade vo svete nepokoj a neistota, si to ceníme o to viac, že sa nájdu ľudia, ktorí nemyslia len na seba, ale aj na tých zraniteľných, ktorí sú odkázaní aj na pomoc iných.

V tomto predvianočnom období sa ľudia snažia byť k sebe milší, ohľaduplnejší, nápomocnejší…

Vaša vianočná zbierka je toho dôkazom. Je to veľmi krásna a ušľachtilá myšlienka prísť s takým nápadom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Myslím, že táto akcia oslovila mnoho ľudí a rodín po celom Slovenku, ktorí sa aktívne zapojili do tohto projektu a prispeli v rámci svojich možností ku krajším Vianociam pre množstvo opustených seniorov a klientov v sociálnych zariadeniach.

Práve v tejto neľahkej pandemickej situácii ich možno nebudú môcť osobne navštíviť ani ich najbližší a aj preto veľmi oceňujeme túto snahu o spríjemnenie a spestrenie najkrajších sviatkov v roku. Rodinu ani blízkych ľudí im tieto darčeky nenahradia, ale určite ich to milo prekvapí a poteší.

Sme radi, že táto zbierka spestrila a spríjemnila aj tento predvianočný čas našim prijímateľom sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb v Kežmarku, ktoré zastrešuje dve prevádzky – Domov sociálnych služieb v Ľubici (pobytová forma pre 19 PSS) a Domov sociálnych služieb v Kežmarku (ambulantná forma pre 23 PSS).

Pri odovzdávaní týchto „čarovných krabičiek“, ktoré sú plné milých prekvapení sa vyčaril úsmev a radosť na tvárach našich klientov. Bola to ozaj nefalšovaná a úprimná radosť, ktorá im spríjemnila a spestrila celý deň a aj toto predvianočné obdobie.

Všetkým organizátorom zbierky a aj všetkým zapojeným darcom vyslovujeme veľké ĎAKUJEME a želáme im krásne a príjemne strávené Vianočné sviatky, veľa šťastia, zdravia, lásky, rodinnej pohody a osobných aj pracovných úspechov a tiež úspešný vstup do nového roka a veľa ďalších skvelých a pomáhajúcich nápadov…

Kolektív prijímateľov a zamestnancov CSS Kežmarok

Príchod Mikuláša do CSS Kežmarok

Aj do nášho zariadenia zavítal v decembri Mikuláš. Klienti sa na jeho príchod veľmi tešili, svedomito sa pripravovali v nacvičovaní básničiek a pesničiek, aby ho mohli  privítať tak ako sa patrí.

Dňa 4.12.2020 sa Mikuláša konečne dočkali, všetci boli z jeho príchodu nadšení, predniesli mu pripravované básničky, odovzdali nakreslené obrázky a spoločne zaspievali pesničku „Mikulášku, dobrý strýčku.“

Mikuláš každého prijímateľa za milé privítanie obdaroval sladkým balíčkom.

Počas zvyšku dňa sme si vychutnávali prichádzajúcu vianočnú atmosféru pri svetielkach stromčeka a melódii vianočných pesničiek.