• Sociálne služby srdcom

História zmlúv

č. zmluvy

Druh dokladu

Zmluvná strana (IČO)

Predmet zmluvy

Hodnota

Dátum

pdf link

18/2018

Zmluva

AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 BA (36396222)

zmluva o dielo

750,-

18.07.2018

19/2018

Zmluva

AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 BA (36396222)

zmluva o dielo

21,24/¼ r.

18.07.2018

20/2018

Zmluva

AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 BA (36396222)

zml. o spr. osobných údajov

x

18.07.2018

17/2018

Zmluva

BM WORK AGENCY, č. 804, 913 38 Soblahov (36840084)

zmluva o nájme

15,-/os.

01.06.2018

16/2018

Zmluva

BRANTNER Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01  Poprad (36444618)

zml. o poskytovaní služieb

x

x

12/2018

Zmluva

CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice (46943404)

zmluva o dielo

590,-

16.06.2018

x

Zmluva

Dr. Max 630 , s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice (47352230)

zmluva o dodávke

x

x

8/2018

Zmluva

Ing. Juraj Gromoš, Bernolákova 7, 080 01 Prešov (47230401)

zmluva o službách IT

90,-

01.05.2018

9/2018

Zmluva

Ing. Juraj Gromoš, Bernolákova 7, 080 01 Prešov (47230401)

licenčná zmluva

360,-/r.

x

10/2018

Zmluva

Ing. Juraj Gromoš, Bernolákova 7, 080 01 Prešov (47230401)

zml. o spr. osobných údajov

x

19.05.2018

1/2018

Dohoda

BM WORK AGENCY, č. 804, 913 38 Soblahov (36840084)

o vykonávaní odb. praxe

x

03.01.2018

x

Dodatok

T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 BA (35705019)

k zmluve o pripojení

x

02.08.2005

x

Zmluva

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BA (35763469)

o poskyt. verejných služieb

x

x

28/2018

Zmluva

Whirlpool Slovakia, s.r.o., Hlavná 3059/1A, 058 01 PP (35796570)

zmluva o reklame

x

22.10.2018