• Sociálne služby srdcom

Zmluvy 2021

č. zmluvy

Druh dokladu

Zmluvná strana (IČO)

Predmet zmluvy

Hodnota

Dátum

pdf link

01/2021

Zmluva

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 BA  (35954612)

poskytovanie komun. služieb

x

22.01.2021

02/2021

Zmluva

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BA (35763469)

poskyt. verejných služieb

20,90 €/m.

22.01.2021

03/2021

Zmluva

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

rámcová dohoda

5.613,26 €

01.03.2021

04/2021

Zmluva

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

rámcová dohoda

9.872,23 €

01.03.2021

05/2021

Zmluva

CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice (46943404)

zmluva o dielo

50,- €

15.03.2021

06/2021

Zmluva

PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA, Dukelská 852/139, 08701 Giraltovce

príkazová zmluva

430,- €

16.03.2021

07/2021

Zmluva

Polomčák Marcel, Čierny orol, Gen.Svobodu 80, 05971 Ľubica (37240463)

rámcová kúpna zmluva

do 5000,- €

31.03.2021

08/2021

Zmluva

B-Max, s.r.o., Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica (46427562)

rámcová kúpna zmluva

do 5000,- €

31.03.2021

09/2021

Zmluva

Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68, 05901 Spišská Belá (48324931)

rámcová dohoda

10.183,20 €

31.03.2021

10/2021

Zmluva

BRANTNER Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01  Poprad (36444618)

dodatok k zmluve

x

x

11/2021

Zmluva

Dávid Szekély, 059 02 Vojňany  (50626159)

rámcová dohoda

15.162,90 €

x

12/2021

Zmluva

Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA (31818625)

poskytnutie fin. príspevku

400,- €

27.05.2021

13/2021

Zmluva

Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 BA (31595545)

poistná zmluva

33,32 €

x