• Sociálne služby srdcom

Odľahčovacia služba v CSS Kežmarok

Rezervácie

Načítavam kalendár...
Powered by Booking Calendar

Čo je odľahčovacia služba?

Je to sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Čo je cieľom odľahčovacej služby?

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického  a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

Táto nová sociálna služba je poskytovaná v Domove sociálnych služieb v  Ľubici,  Gen. Svobodu 139.

Kapacita tejto služby je stanovená pre 1 prijímateľa soc. služby (ďalej len PSS), prednostne pre vlastných PSS z ambulantnej a z týždennej pobytovej formy, ak má zariadenie k dispozícii voľné lôžko.

Žiadosť sa podáva na príslušnom mestskom/obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska a následne sa uzatvára zmluva so žiadateľom o poskytovaní odľahčovacej služby.

Rezerváciu a potrebné informácie o poskytovaní tejto novej sociálnej služby dostanete u vedúceho soc. úseku DSS Ľubica:

Kontakt:

Vedúci soc. úseku DSS Ľubica: Mgr. Tomáš Faron

DSS Ľubica, Gen. Svobodu 139

lubica@csskk.sk

0910 363 744

Vedúci soc. úseku DSS Kežmarok: Mgr. Dušan Mištík

DSS Kežmarok, Pod lesom 6,  060 01 Kežmarok

social@csskk.sk

0910 902 172