• Sociálne služby srdcom

Zmluvy 2022

č. zmluvy

Druh dokladu

Zmluvná strana (IČO)

Predmet zmluvy

Hodnota

Dátum

pdf link

01/2022

Zmluva

B-Max, s.r.o., Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica (46427562)

rámcová kúpna zmluva

<5000,- €

30.03.2022

02/2022

Dodatok

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

dodatok k rámcovej dohode

10.811,71 €

30.03.2022

03/2022

Dodatok

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

dodatok k rámcovej dohode

5.877,26 €

30.03.2022

04/2022

Dodatok

Dávid Szekély, 059 02 Vojňany  (50626159)

dodatok k rámcovej dohode

17.539,- €

30.03.2022

05/2022

Zmluva

Barbora Hudačeková, Na Kosorku 14, 059 07  Lendak

darovacia zmluva

7.696,91 €

03.06.2022

05/2022

Zmluva

Barbora Hudačeková, Na Kosorku 14, 059 07  Lendak

darovacia zmluva

7.696,91 €

03.06.2022

06/2022

Zmluva

PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA, Dukelská 852/139, 08701 Giraltovce

príkazná zmluva

424,- €

x

07/2022

Dodatok

LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, 821 04  BA (48121347)

externé služby BOZP

25,- €/mes.

01.08.2022

08/2022

Zmluva

Patrik Trautman, Lanškrounská 15, 060 01  Kežmarok

o dobrovoľníckej činnosti

x

10.10.2022

09/2022

Zmluva

PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov (37870475)

zmluva o zverení do správy

14.950,-

x

10/2022

Zmluva

TRANS-MONT, s.r.o., Suvorovova 4/A, 080 01 Prešov (31681115)

servisná zmluva

x

11.11.2022

11/2022

Zmluva

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava (35815256)

o dodávke plynu

x

14.11.2022

12/2022

Zmluva

Dods System, s.r.o., Nové Sady 173, 951 24  Nové Sady (47813709)

licenčná zmluva

2.100,-

x

13/2022

Zmluva

Dods System, s.r.o., Nové Sady 173, 951 24  Nové Sady (47813709)

o poskytnutí vzdel. služieb

x

x