• Sociálne služby srdcom

Zmluva pre zrakovo znevýhodnených a pre PSS s obmedzenou komunikačnou schopnosťou

1. časť

2. časť

3. časť

4. časť

5. časť

6. časť

7. časť

8. časť

9. časť

10. časť