• Sociálne služby srdcom

Zmluvy 2023

č. zmluvy

Druh dokladu

Zmluvná strana (IČO)

Predmet zmluvy

Hodnota (€)

Dátum

pdf link

01/2023

Zmluva

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava (35815256)

o zdr. dodávke elektriny

x

18.01.2023

02/2023

Zmluva

Dr. Max 630 , s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice (47352230)

darovacia zmluva

250,-

09.02.2023

03/2023

Dohoda

Dávid Szekély, 059 02 Vojňany  (50626159)

rámcová dohoda

17.995,89

06.03.2023

04/2023

Dohoda

B-Max, s.r.o., Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica (46427562)

rámcová dohoda

4.969,66

06.03.2023

05/2023

Dohoda

Marko Tatry, s.r.o., Zimná 466/68, 059 01  Spišská Belá (48324931)

rámcová dohoda

7.072,23

06.03.2023

06/2023

Dohoda

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

rámcová dohoda

7.729,70

07.03.2023

07/2023

Dohoda

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

rámcová dohoda

7.880,06

07.03.2023

08/2023

Dohoda

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

rámcová dohoda

1.165,72

07.03.2023

09/2023

Zmluva

Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 BA (31595545)

poistná zmluva

10,-

28.06.2023

10/2023

Zmluva

Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 BA (31595545)

poistná zmluva

49,68

12.07.2023

11/2023

Zmluva

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava (35815256)

o zdr. dodáveke elektriny

x

11.09.2023

12/2023

Zmluva

CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice (46943404)

zmluva o dielo

90,-

26.10.2023

13/2023

Zmluva

Dods System, s.r.o., Nové Sady 173, 951 24  Nové Sady (47813709)

licenčná zmluva

145,83

21.11.2023

14/2023

Zmluva

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava (31322051)

poistná zmluva

763,80

27.11.2023

15/2023

Zmluva

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava (31322051)

poistná zmluva

15,-

27.11.2023

16/2023

Zmluva

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava (31322051)

poistná zmluva

395,-

27.11.2023

17/2023

Zmluva

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava (31322051)

poistná zmluva

1.402,88

28.11.2023

18/2023

Zmluva

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

darovacia zmluva

919,-

05.12.2023

19/2023

Dohoda

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

rámcová dhoda

13.156,82

05.12.2023