• Sociálne služby srdcom

Zmluvy 2020

č. zmluvy

Druh dokladu

Zmluvná strana (IČO)

Predmet zmluvy

Hodnota

Dátum

pdf link

01/2020

Darovacia zmluva

Dávid Szekély, 059 02 Vojňany  (50626159)

Poskytnutie finančného daru

308,-

13.1.2020

02/2020

Darovacia zmluva

Dr. Max 630 , s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice (47352230)

Darovanie peňažného daru

463,-

7.1.2020

03/2020

Návrh poistnej zmluvy

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava (31322051)

Havarijné poistenie vozidiel

891,10

31.1.2020

04/2020

Poistná zmluva

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava (31322051)

poistenie majetku

365,52

31.01.2020

05/2020

Darovacia zmluva

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

Poskytnutie finančného daru

162,45

30.1.2020

06/2020

Zmluva

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  (35815256)

Dodávka plynu – ZPB Ľubica

x

13.3.2020

07/2020

Zmluva-dodatok

MILEO, s.r.o., Slavkovská 2422/51B, 060 01 Kežmarok (45678596)

Stavebné práce

2135,00

27.11.2019

08/2020

Príloha

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KE (36599361)

Zmluva o združenej dodávke

x

27.02.2020

09/2020

Darovacia zmluva

Inštitút pre otázky samosprávy, Jenisejská 4, 040 12 Košice (45792852)

Dar

425,00

27.04.2020

10/2020

Zmluva o dielo

CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice (46943404)

Zmluva o dielo

190,00

04.05.2020

11/2020

Zmluva

BRANTNER Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01  Poprad (36444618)

zabezpečenie služieb BASIC

x

01.02.2020

12/2020

Zmluva

Obec Ľubica, Gen.Svobodu 248/127, 059 71  Ľubica (31942547)

zmluva o výpožičke

x

06.07.2020

13/2020

Dodatok

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60  BA (31322051)

dod. k poistnej zmluve

162,60

31.07.2020

14/2020

Zmluva

L.B.T., s.r.o., L.Medňanského 1082/70, Sp. Belá (46960708)

zmluva o dielo

67.298,-

24.08.2020

15/2020

Dohoda

PSK, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov (37870475)

doh. o spol. obstarávaní

x

07.08.2020

16/2020

Zmluva

LIDL SR, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava (35793783)

zmluva o výpožičke

x

31.07.2020

17/2020

Zmluva

Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18, Spišská Belá (43417663)

mandátna zmluva

2.202,-

24.08.2020

18/2020

Zmluva

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 81102 BA, (35976853)

zamestnávateľská zmluva

x

17.09.2020

19/2020

Zmluva

Dávid Szekély, 059 02 Vojňany  (50626159)

kúpna zmluva

x

30.06.2020

20/2020

Zmluva

AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava (35977540)

zamestnávateľská zmluva

x

25.09.2020

21/2020

Zmluva

DDS Tatra banky, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06  BA (36291111)

zamestnávateľská zmluva

x

28.09.2020

22/2020

Zmluva

PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA, Dukelská 852/139, 08701 Giraltovce

príkazná zmluva

430,-

x

23/2020

Zmluva

PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA, Dukelská 852/139, 08701 Giraltovce

príkazná zmluva

150,-

x

24/2020

Zmluva

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 BA (31322051)

poistná zmluva

290,-/r.

x

25/2020

Zmluva

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 BA (31322051)

poistná zmluva

405,-/r.

x

26/2020

Zmluva

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 BA (31322051)

zaradenie motorového voz.

115,-/r.

x

27/2020

Zmluva

Contractor- EU, s.r.o., Letná 1057/12, 064 01 St. Ľubovňa (44432739)

zmluva o dielo

4896,-

30.11.2020

28/2020

Zmluva

Jozef Balabas voda-uk-plyn, Mierová 31, 059 71 Ľubica (11946598)

zmluva o dielo

30.498,23

08.12.2020

29/2020

Zmluva

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava (31322051)

poistenie majetku

1.042,11/r.

11.12.2020

30/2020

Dohoda

UPSVaR, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok (30794536)

posk. finačného príspevku

8.991,99

11.12.2020

31/2020

Zmluva

Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08  BA (46113177)

dodávka elektriny

x

08.12.2020

32/2020

Zmluva

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  (35815256)

dodávka plynu

x

23.12.2020

33/2020

Dodatok

Obec Ľubica, Gen.Svobodu 248/127, 059 71  Ľubica (31942547)

k zmluve o výpožičke

x

29.12.2020

34/2020

Zmluva

Dr. Max 630 , s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice (47352230)

dodávka liekov a zdr. potrieb

x

29.12.2020