• Sociálne služby srdcom

Podujatia 2018

Prvý ples klientov CSS Kežmarok
 
        Klienti Centra sociálnych služieb v Kežmarku sa niekoľko mesiacov v rámci terapií venovali terapii tancom pod vedením lektorky Tanečnej školy TEMPO p. Gertrúdy Scholtzovej. Poctivo sa učili a trénovali tanečné figúry a choreografie. Na základe ich snaženia nám skrsla myšlienka zorganizovať pre našich klientov a ich rodičov ples, ktorý sa uskutočnil 26. januára 2018. Klienti sa na túto akciu pripravovali a tešili. Dievčatá sa zmenili na dámy v róbach, chlapci vymenili tričká a športové oblečenia za obleky.
 
        Ples bol otvorený spoločnou piesňou „Úsmev je dar“, ktorú si spoločne zaspievali všetci zamestnanci aj klienti CSS Kežmarok. Nasledoval príhovor a privítanie všetkých hostí riaditeľkou CSS Kežmarok – PhDr. Evou Mašteníkovou.
 
        Následne sa naši klienti predviedli nacvičenou choreografiou, kde zatancovali Mazurku a Valčík. Za svoje vystúpenie a snaženie zožali ovácie rodičov a personálu CSS Kežmarok.
           
        Tento rok sme sa rozhodli usporiadať ples klientov po prvý krát. Veríme, že sa ples vydaril a šťastie, ktoré sme videli na tvárach klientov nás utvrdilo v tom, aby sme v tejto tradícií pokračovali aj naďalej.
 
                                                                                                                            Kolektív zamestnancov CSS Kežmarok
Divadelné predstavenie „Popoluška“
 
        V rámci dramatoterapie si naši prijímatelia nacvičili krátke divadelné predstavenie „Popoluška“, s ktorým sa prezentovali v zariadení pred ostatnými klientmi a kamarátmi z nášho zariadenia aj z DSS Ľubica  dňa 27. marca 2018
 
        V hlavnej úlohe sa predstavila Majka P., ktorá stvárnila rolu „Popolušky“, na ktorú sa veľmi tešila a svedomito pripravovala. Do divadielka bolo zapojených celkom 8 klientov.
 
        Hlavným motívom a cieľom tohto divadelného predstavenie bolo podporiť a zvýšiť sociálnu interakciu, podporiť schopnosť uvoľniť sa, rozvíjať predstavivosť,  fantáziu a koncentráciu, zvýšiť sebadôveru u klientov.  Celé predstavenie sprevádzali rôzne zvukové efekty, ktoré oživili a spestrili predstavenie. Všetkým prítomným sa predstavenie páčilo a účinkujúci klienti boli odmenení bohatým potleskom. Po predstavení nasledovalo malé občerstvenie a voľná zábava spojená s diskotékou.

Oslava sviatku MDD – 01.06.2018

Prijímatelia sociálnych služieb aj tohto roku pripravili pre deti z Krízového strediska v Kežmarku oslavu ich sviatku MDD formou športového dňa. Deti aj prijímatelia súťažili vo viacerých disciplínach. Celý deň nás sprevádzala dobrá nálada, pekné počasie a výborná hudba. Na obed sa podával guláš varený na záhrade centra spolu so sladkými odmenami.

Paraolympiáda v meste Kežmarok – 05.06.2018

Dňa 5. júna sa konal XIV. ročník Zábavnej paraolympiády, ktorú organizovalo mesto Kežmarok v rámci Dňa športu. Spoluorganizátormi bola ZŠ a MŠ Nižná brána. Akcie sa zúčastnili PSS z CSS – Kežmarok a DSS – Ľubica. Zasúťažili si v jednotlivých disciplínach, čím si zároveň precvičili svoju kondíciu a zdatnosť. Tí najlepší boli ocenení medailami a drobnými darčekmi.

Spoločná návšteva Pizzerie spojená s ukážkou prípravy pizze  – 15.06.2018

Reštaurácia Pod lesom v Kežmarku dnes spestrila a spríjemnila deň našim klientom z CSS Kežmarok. Klientom bola predvedená príprava pizze, na ktorej sme si spoločne pochutnali. Personál bol veľmi ústretový, sponzoroval pre našich klientov pitný režim, za čo im ďakujeme.

Výlet s PSS do záhrady v kaštieli v Strážkach – piknik + spoznávanie prírody 08.08.2018

S PSS sme si dnes naplánovali výlet do kaštieľnej záhrady v Strážkach. Zbalili sme si desiatu, pitný režim a za slnečného počasia sme sa vybrali do parku. V prírode boli pre prijímateľov pripravené vedomostné disciplíny s tematikou spoznávania jednotlivých druhov stromov. Potom sme navštívili miestnu kaviareň, kde sme spolu strávili príjemné doobedie. Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu.

Spoznávame históriu…
 
Dňa 15.08.2018 sa uskutočnil výlet pre PSS z CSS Kežmarku, DSS Ľubice a deti z KS. Pre všetkých bol pripravený bohatý a pestrý program, ktorý sa začal plavbou loďou po Oravskej priehrade.  Navštívili sme tiež Slanický ostrov umenia, kde sme sa dozvedeli niečo z histórie zatopených obcí, pozreli sme si miestny kostolík a kaplnky. Následne nás čakal chutný obed spojený s krátkym oddychom a pokračovali sme prehliadkou Oravského hradu. Príjemne unavení a plní zážitkov sme si ešte zakúpili drobné suveníry na pamiatku a vybrali sa na cestu domov.
Návšteva miestneho kúpaliska  –  22.08.2018
 
Po dohode s rodičmi a prijímateľmi sme sa rozhodli navštíviť miestne kúpalisko, ktoré máme blízko nášho Centra. Počasie nám prialo, voda bola príjemná, klienti sa spolu vybláznili v bazéne. Opaľovanie sme si spestrili malým občerstvením. Strávili sme spolu krásny a pohodový deň, na ktorý budeme dlho spomínať.
BUBLINKOVANIE S KLAUNOM – 17.09.2018
 
Dňa 17.9.2018 naše zariadenie navštívil klaun Adyno z Trenčianskej nadácie Fondu Dr. Klauna s predstavením „Klaunovanie s bublinkami“. Vystúpenie bolo veľmi pútavé a zaujímavé, prijímatelia a deti z KS boli aktívne zapojení do predstavenia chytaním a tvorením veľkých megabubliniek.
Návšteva Spišského divadla a miestnej  ZOO  – 27.09.2018
 
V rámci spestrenia pobytu v CSS Kežmarok sme pre klientov a rodinných príslušníkov pripravili výlet do Spišského divadla a ZOO v Spišskej Novej Vsi. Spoločne sme sa zúčastnili divadelného predstavenia Kráska a netvor. Bol to veľký umelecký zážitok pre nás všetkých. Po skončení predstavenia sme sa presunuli do miestnej ZOO, kde sme obdivovali rôzne druhy zvierat. Navštívili sme aj cukráreň, kde sme si trochu oddýchli a pochutnali si na káve.
Krídla túžby v Prešov –  2.10.2018
 
Tak ako po minulé roky aj tohto roku sa naši prijímatelia z CSS Kežmarok zúčastnili už 8. ročníka odovzdávania ocenení pre najlepšieho poskytovateľa sociálnych služieb, najlepšieho prijímateľa soc. služieb a najlepšieho zamestnanca u poskytovateľa soc. služieb. Ocenenie sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove a bolo spojené aj s kultúrnym programom. Program aj samotná atmosféra v divadle bola veľmi pútavá a zaujímavá, naši klienti si ju spoločne vychutnali a už teraz sa tešia na ďalší ročník oceňovania.
Deň otvorených dverí PSK v CSS Kežmarok
 
V rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja sa v našom Centre sociálnych služieb v Kežmarku konal Deň otvorených dverí dňa 23. 10. 2018 od 10.00 hod. do 17.00 hod. pre širokú verejnosť.
 
P. riaditeľka Mgr. Pichnarčíková náš „DOD“ zahájila  o 10.00 hod. slávnostným príhovorom. Naši prijímatelia si pripravili kultúrny program – tanec Benedicat,  ktorým našich hostí privítali. Nasledovalo premietanie prezentácie o našom CSS Kežmarok, v ktorom bola obsiahnutá história aj súčasnosť, jednotlivé terapie, spoločné akcie a výlety, rôzne aktivity a činnosti pre našich  PSS .
Atmosféru podujatia spríjemnila a aj roztancovala spevácka skupina sestier Uhlárových, ktoré nám zaspievali aj zahrali a tým rozprúdili voľnú veselú zábavu, na ktorú sa naši prijímatelia najviac tešili.
 
Hostia boli zároveň milo prekvapení z interiéru nášho zariadenia, obhliadli si jednotlivé vnútorné priestory a navštívili aj našich prijímateľov na jednotlivých terapiách a tvorivých dielňach, kde pripravovali rôzne výrobky. Obhliadli a zúčastnili sa aj na terapie Snoezelen a navštívili aj miestnosť na včasnú intervenciu.
 
Deň otvorených dverí sa vydaril, rodičia a hostia sa u nás cítili príjemne a veselo, aj sa zapojili do tanca a spievania pesničiek. Veríme, že o rok sa  znovu stretneme, už teraz sa na všetkých tešíme…

Príchod Mikuláša do CSS Kežmarok

Dňa 06.12.2018 naše Centrum sociálnych služieb Kežmarok navštívil Mikuláš. Postupne navštívil všetky naše prevádzky. Začal v Ľubici, pokračoval v Krízovom stredisku a svoje putovanie zakončil v centre Pod lesom. Prišiel s bohatou nádielkou, veď je známy pre svoju štedrosť a súcit s chudobnými. Na každej našej prevádzke si pre Mikuláša a jeho doprovod pripravili kultúrny program, ktorým prezentovali svoju šikovnosť a dobrotu. Za svoje vystúpenie dostal každý bohatú sladkú odmenu. Všetkým sa návšteva Mikuláša veľmi páčila, a dúfame, že na nás nezabudne ani budúci rok.