• Sociálne služby srdcom

Podujatia 2019

Druhý PLES KLIENTOV CSS KEŽMAROK

Po úspešnom 1. ročníku plesu pre klientov v minulom roku sa naše Centrum sociálnych služieb v Kežmarku rozhodlo, že bude v tejto vydarenej akcii pokračovať. Termín plesu sme stanovili na 15. február a konal sa v Reštaurácii SEVERKA v Kežmarku. Zúčastnili sa ho klienti a ich rodičia z prevádzky DSS Pod lesom 6 v Kežmarku a z DSS v Ľubici.  Naši klienti sa na ples veľmi poctivo pripravovali, trénovali tanec, scénku z rozprávky „Dlhý, Široký a Bystrozraký“ a tiež pesničku a báseň. Veľmi im záležalo na tom, aby sa program, s ktorým chceli prekvapiť svojich najbližších vydaril  a aby ho prítomní ocenili silným potleskom. To sa aj stalo, boli úžasní tak v tancoch ako aj v rozprávke, prednese a piesni. Rodičia a prítomní hostia boli milo prekvapení  a objavila sa aj nejaká slzička od dojatia…

Prijímatelia tiež venovali pozornosť  výberu svojich plesových šiat a oblekov, dievčatá sa zmenili na „dámy“ a z chlapcov sa stali „gentlemani“. Veľmi im to všetkým pristalo a po programe sa všetci veľmi dobre zabávali. Do tanca nám hrala hudobná skupina „ Škuláňovci“ a program spestrili aj „sestry Uhlárové“, ktoré sa postarali o dobrú zábavu a náladu počas večera.
 
Program spestrilo aj losovanie tomboly, ktorú vyhrávali všetci prítomní prijímatelia a myslíme si, že všetky ceny boli bohaté a pestré a každá výhra určite potešila.
 
Zábava bola výborná, klienti aj ich najbližší sa veľmi dobre bavili, tancovali a viedli družné rozhovory. Myslíme si, že aj v ďalšom roku budeme v tejto tradícii pokračovať a pripravíme 3.ročník Plesu pre klientov CSS Kežmarok.