• Sociálne služby srdcom

Kontakt

Prevádzka Ľubica
ulica: Gen. Svobodu 139, 059 71  Ľubica
tel.: 052 / 45 66 275
Prevádzka Kežmarok
ulica Pod lesom 6,  060 01  Kežmarok
tel.: 052 / 4523630

Mgr. Daniela Pichnarčíková
riaditeľ
E-mail:  riaditel@csskezmarok-kk.vucpo.sk / riaditel@csskk.sk
tel.: 0904 470 252
životopis

Ing. Vladimír Matfiak
Ekonomika a vnútorná prevádzka – vedúci úseku
E-mail: ekonom@csskezmarok-kk.vucpo.sk / ekonom@csskk.sk
tel: 052 / 4523630, 0911 702 179

Mgr. Mária Pastuchová
Úsek sociálny v Ľubici – vedúca úseku
E-mail: social@csskk.sk
tel: 052 / 4566275, 0910 902 172

Mgr. Mária Pastuchová
Úsek sociálny v Kežmarku – vedúca úseku
E-mail: social@csskk.sk
tel: 052 / 4523630, 0910 902 172

< späť