• Sociálne služby srdcom

Kontakt

Prevádzka Ľubica
ulica: Gen. Svobodu 139, 059 71  Ľubica
tel.: 052 / 45 66 275
Prevádzka Kežmarok
ulica Pod lesom 6,  060 01  Kežmarok
tel.: 052 / 4523630

Mgr. Daniela Pichnarčíková
riaditeľ
E-mail:  riaditel@csskezmarok-kk.vucpo.sk / riaditel@csskk.sk
tel.: 0904 470 252
životopis

Mgr. Mária Sekeráková
Ekonomika a vnútorná prevádzka – vedúca úseku
E-mail: ekonom@csskezmarok-kk.vucpo.sk / ekonom@csskk.sk
tel: 052/452 27 85, 0902 236 325

Mgr. Tomáš Faron
Úsek sociálny v Ľubici – vedúci úseku
E-mail: social@csskk.sk
tel: 052/456 62 75 , 0910 363 744

Mgr. Dušan Mištík
Úsek sociálny v Kežmarku – vedúci úseku
E-mail: social@csskk.sk
tel: 052 / 4523630, 0910 902 172

< späť