• Sociálne služby srdcom

Podujatia 2017

KLAUN ADYNO
 
Dňa 26.01.2017 o 11.00 hod. zavítal do Centra sociálnych služieb v Kežmarku, Pod lesom 6 KLAUN ADYNO  z Trenčianskej nadácie Fond Dr. Klauna so zábavným predstavením  pod názvom „CESTOU NECESTOU“. Jeho „cesta“  ho zaviedla priamo medzi prijímateľov sociálnych služieb a deti z krízového strediska.  Bol to pre všetkých zúčastnených zážitok plný prekvapení, smiechu, radosti a zábavy. Predstavenie  financovala Trenčianska nadácia prostredníctvom Fondu Dr. Klauna, vďaka   finančnej podpore Slovenských elektrárni a.s. a Ministerstva kultúry SR, za čo im aj touto cestou vyslovujeme srdečné poďakovanie. Sme veľmi radi, že stále existujú ľudia, ktorí sú ochotní rozdávať radosť a dobrú náladu a pomáhať tak tým, ktorí to potrebujú pre lepšie zvládanie svojich životných osudov.
Návšteva  miestnej knižnice
 
Mesiac „Marec“ je mesiacom knihy. Práve pri tejto príležitosti sme sa s prijímateľmi sociálnych služieb z Centra sociálnych služieb Kežmarok, Pod lesom 6,  zúčastnili prehliadky miestnej knižnice, ktorá je umiestnená v nových priestoroch v meste, kde sme ocenili výťah a tým dostupnosť aj pre zdravotne postihnutých občanov. Venovala sa nám pracovníčka knižnice, ktorá PSS priblížila jej fungovanie a význam knihy pre každého človeka, či už pre dieťa alebo dospelého. Potom sme si v jej podaní vypočuli príbeh „ O chudobnej a bohatej nočnej košieľke“ z rozprávkovej knižky „ O psíčkovi a mačičke“.  V druhej časti stretnutia si klienti mohli vybrať knihu podľa vlastného obľúbeného žánru, ktorú si prelistovali, či už rozprávkovú, romantickú, náučnú, detektívnu alebo inú. V závere ich pracovníčka knižnice vyzvala, aby si vymaľovali obrázok a z chudobnej košieľky vytvorili vlastnú bohato zdobenú nočnú košieľku
 
Klientom sa návšteva páčila a radi si ju znovu zopakujeme.
Tretie kolo speváckej súťaže „SPIEVAME PRE RADOSŤ 3 – DUETA“
 
V Centre sociálnych služieb Kežmarok, Pod lesom 6 sa dopoludnia 29.marca konala už tretia séria speváckej súťaže pre prijímateľov sociálnych služieb  „Spievame pre radosť 3 – DUETA“.
 
Prijímatelia sa na súťaž veľmi tešili a svedomito sa pripravovali. Súťažilo 8 párov s piesňami od známych slovenských populárnych spevákov,  ale aj s ľudovými pesničkami. Výkony hodnotila štvorčlenná porota, ktorá prideľovala jednotlivým párom zaslúžené body.
 
Prvé miesto si napokon „vyspievali“  Katarínka G. a Simonka N. s pesničkou od speváčky Kristíny pod názvom „Ešte váham“. Na druhom mieste sa umiestnili prijímateľky z CSS – prevádzky v Ľubici – Marienka Z. a Justínka Č. s ľudovou pesničkou „Mám ja hrušku“. Na tretej priečke skončili klienti – Martin G. a Tomáš D. s piesňou „Červené jabĺčko“. Výhercovia boli ocenení diplomom a sladkými  darčekmi, ktoré si prevzali od p. riaditeľky CSS Kežmarok – PhDr. Evy Mašteníkovej. Sladkú odmenu si zaslúžili všetci účastníci súťaže aj všetci prítomní klienti za snahu, odvahu, dobrú náladu, skvelé povzbudzovanie a vytvorenie príjemnej atmosféry…
Krídla túžby 2017
 
Siedmy  ročník regionálnej súťaže „Krídla túžby“ priniesol niekoľko zmien. Zmenilo sa miesto aj organizátor. Súťaž sa konala 22. júna 2017 v malebnom prostredí amfiteátra kúpeľov Smerdžonka v Červenom Kláštore.
 
Prípravu a celý priebeh súťaže organizovali Centrum sociálnych služieb Kežmarok, pod vedením PhDr. Evy Mašteníkovej, riaditeľky zariadenia, v spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi, ktoré riadi Mgr. Viera Pasterová, PhD.  
 
Zamagurie, Pieninský národný park s krásnym výhľadom na bralá „Tri koruny“, Dunajec a scenéria známeho Kláštora kartuziánov, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, očarili každého návštevníka alebo turistu.
 
V súťažnom kole vystúpilo 16 zariadení poskytujúcich sociálne služby, v nesúťažnom kole sa predstavilo Social.Trans Spišské Vlachy.
 
Počas vystúpení sa podával obed a občerstvenie, pre prijímateľov bola pripravená sladká odmena vo forme nanukov a cukrovej vaty.
 
Keďže postúpiť nemôžu všetci účinkujúci, porota nominovala tri najlepšie vystúpenia na „Krídla túžby“ do Prešova:
  – Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa (ľudové zvyky – „Páračky“)
  – Dom sv. Anny, Gréckokatolícka charita Prešov – St. Ľubovňa  (dramatizácia básne – „Na farbách dúhy“)
  – CSS Clementia Ličartovce (hudobno-tanečno-výtvarné pásmo – „Čaro umenia“)
 
Po skončení a vyhodnotení súťažného kola vystúpila hudobná skupina AMOR, ktorá spríjemnila popoludňajšie chvíle. Veríme, že všetci zúčastnení si vychutnali čaro prekrásnej prírody a budú na toto podujatie v dobrom a ešte dlho spomínať…
Športový deň v Centre…
 
Dňa 9. augusta sme si v Centre sociálnych služieb Kežmarok, Pod lesom 6 pripravili pre našich prijímateľov „športový deň“. Pozvali sme nielen našich klientov, ale aj ich rodičov, prijímateľov soc. služieb z Ľubice a deti z Krízového strediska v Kežmarku.
 
Zamestnanci pre klientov pripravili jednotlivé stanovištia na záhrade CSS, na ktorých prebiehali súťažné disciplíny. Súťažilo sa v piatich disciplínach:
 
1. Hod loptou do plechoviek
2. Hod loptou do koša
3. Prekážkový beh
4. Preťahovanie lanom
5. Skákanie vo vreci / pre vozičkárov – chytanie rybiek na udicu
 
Klienti a deti z KS boli rozdelení do 4 skupín a tie sa presúvali a súťažili na jednotlivých stanovištiach.
 
Pre spestrenie programu sme mali aj voľnú disciplínu – „stoličkový tanec“, do ktorej sme zapojili aj rodičov a zamestnancov. Po vyhodnotení víťazov v každej disciplíne, p. riaditeľka odovzdala diplomy víťazom za jednotlivé kategórie a keďže vyhrať nemôžu všetci,  balíček so sladkosťami  bol odovzdaný každému účastníkovi.
 
Myslím, že môžeme konštatovať, že akcia sa vydarila, všetci sme sa príjemne zabavili a keďže počasie bolo príjemné, klienti si aj zatancovali na záhradnej diskotéke…
 
Tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu…
Vianočné prekvapenie od ZŠ Grundschule v Kežmarku
 
V predvianočnom období sa rozhodli žiačky 9. B ZŠ Grundschule v Kežmarku pod vedením p. učiteľky Mgr. Galíkovej, že napečú medovníčky a výťažok z ich predaja darujú deťom z Krízového strediska v Kežmarku.
 
Žiačky  prišli spolu s p. učiteľkou Mgr. Galíkovou a odovzdali nám sponzorský dar a malé darčeky, ktorý sa im podarilo vyzbierať. Deti KS sa tejto milej návšteve veľmi tešili, privítali hostí vianočným programom, no neskrývali  očakávanie… o to väčšiu radosť mali, keď si mohli vybrať  z prinesenej škatule drobné darčeky. Dlhoročne máme s vedením školy veľmi dobrú spoluprácu, školopovinné deti zo zariadenia sú prijímané práve do ZŠ Grundschule v Kežmarku.
 
Ďakujeme všetkým zainteresovaným, vážime si ich pomoc, obetavosť a dobré nápady, ktorá vždy potešia a spríjemnia chvíle deťom, ktoré nie vlastným zavinením prežívajú svoje detstvo v našom zariadení.
Vianoce s  WHIRLPOOL SLOVAKIA s.r.o.
 
V predvianočnom čase navštívili Krízové stredisko v Kežmarku zamestnanci firmy WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. Matejovce – p. Fabiánová a p. Pitoňáková.  Priniesli deťom z krízového strediska a  prijímateľom soc. služieb z Ľubice darčeky, ktoré si vysnívali pod vianočný stromček. Stretnutie bolo príjemné, deti sa tešili z nových hračiek, neskrývali prekvapenie a radosť, s vďakou sa predstavili spevom kolied a vianočných vinšov.
 
Ďakujeme všetkým zamestnancom firmy WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. Matejovce, ktorí zadovážili darčeky našim deťom a prijímateľom soc. služieb, a obohatili tak nádielku pod vianočným stromčekom. Ceníme si ich ústretovosť, humánnosť a pomoc o to viac, že prichádza už tradične každý rok.