• Sociálne služby srdcom

Podujatia 2016

Športový deň pre deti Krízového strediska
 
Tento rok prijímatelia CSS pripravili Deň detí pre deti KS. Dňa 31.5.2016 prijímatelia a deti KS si spolu dopoludnia zasúťažili  v rôznych športových disciplínach. Dopoludňajší program vyvrcholil chutnou opekačkou. Popoludní nasledovalo vystúpenie speváka Karola Rosenberga. Vo svojom programe zaspieval deťom a prijímateľom známe hity legendárnych  interprétov, spojené s diskotékou.
Paraolympiáda
 
Dňa 02.06.2016 sa klienti Centra sociálnych služieb Kežmarok zúčastnili XII. ročníka zábavnej paraolympiády, ktorá sa konala v športovom areáli ZŠ Nižná brána. Organizátorom a usporiadateľom bolo mesto Kežmarok v spolupráci s MŠ Severná a ZŠ Nižná brána Kežmarok. Počasie nám veľmi neprialo, ale napriek tomu nám nechýbala chuť a elán do súťaženia. Klienti súťažili v disciplínach – beh na kolesách, lukostreľba, beh na 50 m a striedali sa aj pri iných stanovištiach. Všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu, víťazi boli ocenení medailami, diplomami aj trofejami.
V. ročník Stretnutia krízových stredísk PSK pri Vinianskom jazere
 
V dňoch 6.-8. júla 2016 pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja – odboru sociálneho sa konalo Stretnutie detí a zamestnancov krízových stredísk PSK v príjemnom prostredí Zemplínskej šíravy pri Vinianskom jazere, ktoré sa nieslo v duchu hesla „Spoločné letné dobrodružstvo.“ Pre všetkých zúčastnených bol pripravený zaujímavý program –  výlet loďou po Zemplínskej šírave, turistická vychádzka na Vinianský hrad, súťaže, tvorivé dielne, vzdelávacie tématické workshopy, nechýbala ani opekačka a večerná diskotéka. V spoločnom večernom programe deti odkryli svoj talent, predstavili sa úžasným spevom či tancom. Z tohto jedinečného stretnutia sme si odniesli neopakovateľné zážitky, veselé spomienky, nové priateľstvá a rok sa tešíme na ďalšie stretnutie.
Narodeninová oslava Paťky Šoltýsovej a Martinka Gorela
 
Naše zariadenie už pravidelne oslavuje sviatky menín a narodenín našich klientov. Tentokrát sme oslavovali významné udalosti v živote klientov – a to oslavu 18. narodenín a tým zároveň aj vstup do dospelosti našej Paťky Šoltýsovej a oslavu okrúhlych 20. narodenín Martinka Gorela. Všetci sme im zablahoželali, popriali veľa zdravia a spolu sme si aj zaspievali „Živijó“…
Návšteva Termálneho kúpaliska vo Vrbove
 
Dňa 04.08.2016 sme spolu s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi navštívili Termálne kúpalisko vo Vrbove. Počasie nám prialo, slniečko sa na nás usmievalo 🙂 Všetci sme sa vykúpali v termálnej vode, klienti nám predviedli, aké spôsoby plávania ovládajú, posedeli sme si v sedacom bazéne, ktorý je účinný pri bolesti kĺbov a pohybového aparátu.
Prednáška o dentálnej hygiene
 
V mesiaci august v CSS Kežmarok sa uskutočnila prednáška o dentálnej hygiene pre klientov a deti z Krízového strediska, kde prednášajúca PhDr. Zuzana Serafínová, PhD. hravou formou názorne aj pomocou premietania predviedla a vysvetlila, aká dôležitá je správna starostlivosť o svoj chrup a hygienu v ústnej dutine.
Kaštieľ Betliar
 
Dňa 5. augusta 2016 sa deti z Krízového strediska v Kežmarku a klienti sociálnych služieb z Ľubice zúčastnili letného výletu do kaštieľa  Betliar.  Deti a klienti si mali možnosť prezrieť expozíciu jedného z najkrajších slovenských kaštieľov, pôvodný nábytok, dekoračné predmety, historickú knižnicu  i rozsiahlu zbierku poľovníckych trofejí. Po  zaujímavej  prehliadke sa všetci presunuli do  nádherného anglického parku v okolí kaštieľa, nasledovala príjemná prechádzka, oddych v tieni stromov a o poznanie bohatší  sme sa vrátili späť domov.
„Spievame pre radosť 2“
 
Dňa 7.9.2016 sa uskutočnila súťaž „Spievame pre radosť 2“. Súťaži predchádzali prípravy piesní a zároveň si klienti upiekli za pomoci zamestnancov chutnú ovocnú tortu. Tak ako v predchádzajúcej súťaži, tak aj v druhej klienti predviedli  skvelé výkony.  Súťaže sa zúčastnilo 9 klientov. Na 1. mieste sa umiestnila Katka Glovňová, na 2. mieste skončil Lacko Legutký a na 3. mieste sa umiestnila Marienka Zelinková.  Táto súťaž klientom spríjemnila deň a tešia sa na ďalšie kolo.
 „Master Chef 2016“
 
Dňa 28.septembra 2016 sa v našom zariadení uskutočnila súťaž sociálnych zručností prijímateľov CSS Kežmarok „Master Chef 2016“. Súťaž prebiehala v pečení koláča, ktorej sa zúčastnili 2 tímy – červený a biely.  Tímy si po vylosovaní názvu koláča vylosovali aj poradie. Následne začala prebiehať súťaž, každý účastník pomáhal pri pečení až do úplného upečenia a servírovania pred porotu. Porota ochutnávala a rozhodla o víťazovi. Všetci účastníci súťaže dostali diplom a sladkú odmenu. Už teraz sa tešíme na 2.ročník.
Mikuláš v CSS Kežmarok
 
Dňa 02.12.2016 naše zariadenie navštívil Mikuláš. Prišiel s bohatou nádielkou, pretože už z historických prameňov vieme, že Mikuláš ako jediný syn bohatých a aj zbožných rodičov z mesta Patara sa stal známym pre svoju štedrosť a súcit s chudobnými. O program sa postarali naši klienti z Kežmarku a Ľubice. Potom spolu s rodičmi pookriali pri vianočných pesničkách a koledách, ktoré si zaspievali spolu s Mikulášom. Iskričky šťastia a radosti svietili v ich očiach počas celého slávnostného posedenia a hodovania. Všetkým sa návšteva Mikuláša veľmi páčila, preto chceme sv. Mikulášovi poďakovať a popriať veľa zdravia, aby k nám prišiel aj na budúci rok.
Mikuláš v Krízovom stredisku Kežmarok
 
Ani tento rok nás nezabudol navštíviť Mikuláš. Prišiel už 5. decembra so svojou bohatou nádielkou. Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený najmä deťmi, ktoré sú v tento deň obdarované sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Do KS prišiel tento bielohlavý deduško s veľkou bradou v červenom kabáte a obrovským vrecom. Deti Mikulášovi zaspievali pesničku, zarecitovali básničku a za to boli odmenení balíčkom.  Ďakujeme Mikuláš a príď o rok znova medzi nás.