• Sociálne služby srdcom

Podujatia 2015

Príchod Mikuláša do CSS Kežmarok
 
Dňa 04. 12. 2015 k nám do Centra sociálnych služieb zavítal milý hosť – “Mikuláš" s bohatou nádielkou dobrej nálady a sladkých prekvapení. Deti z Krízového strediska v Kežmarku a klienti sociálnych služieb z Kežmarku a Ľubice spolu s rodinnými príslušníkmi ho privítali potleskom a predviedli sa pekným kultúrnym programom. Za odmenu dostali balíček so sladkosťami a pochutnali si na výbornej kapustnici.