• Sociálne služby srdcom

Podujatia 2013

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DSS KEŽMAROK

Dňa 23.7.2013 bola slávnostne otvorená nová organizačná jednotka Domova sociálnych služieb v Ľubici  DSS v Kežmarku, Pod  lesom 6, ktorá vznikla v priestoroch bývalej materskej školy. Neskôr tam mesto Kežmarok zriadilo stacionár, ktorý v minulom roku pre vysoké finančné náklady mesto zrušilo. Rodičia potom oslovili Prešovský samosprávny kraj, aby zariadenie prešlo do ich správy čo sa aj podarilo. Služby sa v domove budú poskytovať ambulantnou formou s kapacitou 18 prijímateľov.

DSS v Kežmarku otvoril slávnostným prestrihnutím pásky predseda VÚC Prešov Peter Chudík. V príhovore pán predseda poukázal na dôležitosť tejto sociálnej služby, poprial zariadeniu veľa úspechov a poďakoval všetkým, ktorí prispeli k sprevádzkovaniu DSS v Kežmarku.