• Sociálne služby srdcom

Podujatia 2011

MDD

Medzinárodný deň detí sme oslávili v našom domove sociálnych služieb – športovým dopoludním, počas ktorého sa o program postarali zamestnanci DSS a Špeciálnej základnej školy Spišská Belá. Prijímatelia mali možnosť si zasúťažiť v rôznych športových a zábavných aktivitách a zaspievať si známe piesne. Pripravili sme rôzne súťaže ako strihanie cukríkov so zaviazanými očami, kolky, preťahovanie lanom, štafetu s lyžičkou a s cukríkom a podobne. Nechýbalo chutné občerstvenie. Každý účastník dostal sladkú odmenu.