• Sociálne služby srdcom

Zmluvy 2019

č. zmluvy

Druh dokladu

Zmluvná strana (IČO)

Predmet zmluvy

Hodnota

Dátum

pdf link

01/2019

Zmluva

Balasam, s.r.o., Slovenská 5, 085 01 Bardejov (36488925)

pracovná zdravotná služba

300,-

25.02.2019

02/2019

Dodatok

Ing. Juraj Gromoš, Dilongova 46, 080 01 Prešov (47230401)

služby IT

x

28.02.2019

03/2019

Dodatok

Ing. Juraj Gromoš, Dilongova 46, 080 01 Prešov (47230401)

licenčná zmluva

x

28.02.2019

04/2019

Dodatok

Ing. Juraj Gromoš, Dilongova 46, 080 01 Prešov (47230401)

zml. o spracovaní os. údajov

x

28.02.2019

05/2019

Zmluva

ÚPSVaR, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad

zml. o poskytnutí zariadenia

x

28.02.2019

06/2019

Zmluva

PhDr. Zuzana Jurčová PhD., MBA, Dukelská 852/139, 087 01 Girlatovce

príkazová zmluva

430,-

25.03.2019

07/2019

Zmluva

Obec Ľubica, Gen.Svobodu 248/127, Ľubica (31942547)

zmluva o výpožičke

x

02.04.2019

08/2019

Zmluva

Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského 4, 81574 BA (00151700)

poistná zmluva

169,34/r.

x

09/2019

Dohoda

PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov (37870475)

o verejnom obstarávaní

x

05.04.2019

10/2019

Zmluva

CUBS Plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice (46943404)

o poskytnutí služieb

29,-/m.

29.04.2019

11/2019

Zmluva

Hot. akadémia Otta Bruckera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 KK (00162175)

odborná prax

x

x

12/2019

Zmluva

Hot. akadémia Otta Bruckera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 KK (00162175)

odborná prax

x

x

13/2019

Zmluva

Dr.Max 630, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice (473522305)

darovacia zmluva

327,-

x

14/2019

Zmluva

PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov (37870475)

zml. o zverení majetku

1428,57

05.06.2019

15/2019

Zmluva

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefaničova 4, 816 23 BA (00585441)

poistná zmluva

33,60

03.07.2019

16/2019

Zmluva

Dávid Szekély, 059 02 Vojňany  (50626159)

kúpna zmluva

x

01.07.2019

17/2019

Zmluva

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok (00326283)

zmluva o nájme

1,-/r.

12.09.2019

18/2019

Zmluva

MILEO, s.r.o., Slavkovská 2422/51B, 060 01 Kežmarok (45678596)

zmluva o dielo

81.550,07

27.11.2019

19/2019

Dodatok

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

kúpna zmluva

x

30.09.2019

20/2019

Dodatok

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

kúpna zmluva

x

30.09.2019

21/2019

Dodatok

Allinmarket, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok (51238365)

kúpna zmluva

x

30.09.2019

22/2019

Zmluva

BRANTNER Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01  Poprad (36444618)

zml. o zabezpečení služieb

x

04.11.2019

23/2019

Zmluva

Komunálna poisťovňa, a.s., Horná 82/25, 974 01 BB (31595545)

poistná zmluva

112,70/r.

x

24/2019

Zmluva

Komunálna poisťovňa, a.s., Horná 82/25, 974 01 BB (31595545)

poistná zmluva

181,80/r.

x

25/2019

Zmluva

Komunálna poisťovňa, a.s., Horná 82/25, 974 01 BB (31595545)

poistná zmluva

105,26/r.

x

26/2019

Dohoda

BM WORK AGENCY, č. 804, 913 38 Soblahov (36840084)

vykonávanie praxe

x

04.12.2019